Marijke Sluijter

Marijke Sluijter begon haar carrière als kleuterleidster in Diemen. 1967-1970
Ze verhuisde naar Aruba en werkte van 1971-1974 als onderwijzeres in groep 3. Ze was geschokt door de setting waarin kinderen het rekenen, schrijven en lezen onder de knie moesten krijgen. Individualistisch en competitief onderwijs vaagden interactie, verbondenheid en speelsheid weg. Invulbladen reduceerden kinderen tot lopendebandwerkers. Verdwenen waren zelfredzaamheid, saamhorigheid, zelf ontdekkingen doen en creativiteit. Spel, de motor van alle soorten intelligentie, was alleen nog op de speelplaats te vinden. 

Leren in verbinding met jezelf, de ander en de wereld

Toen haar gevraagd werd een proef te draaien voor een ander soort onderwijs zei ze meteen ja. Anderhalf jaar lang mocht ze experimenteren met een methode die uitging van verbondenheid. 
De methode was bedoeld voor Suriname maar is door machtswisselingen en het overlijden van de inspecteur die dit project initieerde nooit helemaal geïmplementeerd. Wel zijn er scholen geweest die ermee werkten en is het handboek jarenlang verplichte literatuur geweest op een van de pabo’s. In de jaren negentig is het via trainingen, congressen en internationale contacten verspreid en toegepast in India, Siberië en Nederland, vooral bij Jenaplan, Montessori en Steinerscholen.

Carrière

Marijke was tussen 1975 en 1989 respectievelijk leidster, hoofdleidster en directeur van een Jenaplanschool in Apeldoorn. Van 1987-2016 werkte ze als hoofdredacteur voor het tijdschrift Educare. Gedurende die tijd bezocht ze veel internationale congressen over leren met hart en ziel in o.a. Canada, Zweden, Engeland, Schotland, India en de Sovjetunie. Tussen 1989-2003 gaf ze trainingen aan leerkrachten in India en Siberië. Ze is Ridder in de orde van Oranje Nassau als dank voor haar jarenlange inzet voor goed onderwijs.

Zinvol Tekenen met Kinderen

Vanaf 2010 ontwikkelde ze Zinvol Tekenen met Kinderen -gebaseerd op therapeutisch tekenen- waarin al haar ervaringen samenkomen. Het is  een creatief concept waarmee de leerkracht, docent of begeleider in spelvorm het contact met kinderen kan verdiepen. De spellen dagen uit tot de ontwikkeling van de emotionele, sociale en cognitieve functies. De spellen zijn direct toepasbaar binnen scholen (primair en voorgezet), bij coachings-sessies en in de therapie.
Er is een jaaropleiding en er worden diverse workshops en cursussen aangeboden door erkende Zinvol Tekendocenten. 

Publicaties:

Educreation; Hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld. 1994, digitaal.

Aanraken, een levensbehoefte;
aanraakspel in kinderopvang en school. 2002. Achtste druk in 2017.

Zinvol Tekenen met Kinderen; handzame instructiekaarten. 2017

Het Grote Droedelboek;
goed voor duizend rustmomentjes. 2017

Voor bestellen en informatie zie:
 
SCHOLEN EN ORGANISATIES DIE CURSUSSEN VOLGDEN

BS Griffioen  KindOpWeg kindercoaching   Kindgewijs kindercoaching   Praktijk Palet VOF   Klank en Kleur kindercoaching   Universitair Medisch Centrum Maastricht   Kindercoachpraktijk Kind Zijn  FlexSHcoach  BS ’t Palet SBO   De Vlinderboom   BS Paulusschool   Kindercentrum De Buitenhoeve   ETNA Kindercoaching   Prikkelpracht kindercoaching   Hogeschool Utrecht/Pedagogiek   ROC Midden-Nederland/Pedagogiek   Siegersmazorg Jeugdtherapie   Remedial Teaching   Laurentiusstichting Transition   School Auroville   Stichting Jeugdformaat HVO   Primair humanistisch vormingsonderwijs   University of Aruba   Instituto Pedagogico Arubano (IPA)   BS De Kleine Kapitein   De Dwaas Kindercoaching   Eigen Wijze kindercoaching   St. Franciscusschool   HCO Haags Centrum voor Onderwijsadvies   Jeugdhulp Friesland SBO   De Oostvogel De Kindercoach   BS ’t Schrijverke   Het Hart van Delfland Emotietherapie   Atelier van de Verbeelding   Dr de Visserschool LOVK onderwijs varende kinderen   St. Nicolaasschool   SKOVF schoolbestuur   ROC MN Opleiding onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers  Krachtfontein kinderpraktijk   Arch of life kinderpraktijk Pameijer   InBeeld kindercoaching   SBO De Burcht   BS Lucas van Leyden Wereldkidz   Op Dreef Evenwichtskunsten   Kindercoaching Heiloo ROC de Leijgraaf/pedagogiek   Cerbo Training en Coaching Goudappel   Coffeng BV  Vrijeschool Utrecht  Kinderpraktijk Mozaiek  In Beeldkindercoaching   Kindertherapie Amsterdam   Kinderyoga Utrecht   MPI De Mast   SBO Scala Scholen   Rozenschijn Creatief Atelier   Logacom BV   Ludens Kinderopvang Triangel Kinderopvang   OBS Graswinkel OBS   Roald Dahl  Butterflies straatkinderen Delhi   Kinderopvang ’t Hofje   Joedy Foundation (Kenia)   ABC… doe je mee?!