vaardigheden

De verworven vaardigheden na het volgen van de jaaropleiding zijn:

 • kunnen inzetten van tekenspel passend bij elke ontwikkelingsfase van 3 t/m 12 jaar.
 • interpreteren van behoeftes en stagnaties en daarbij aansluitend tekenspel aanbieden.
 • naar eigen inzicht keuzes maken uit de beschikbare tools:
  • voor individueel of groepsgewijs toepassen in klas, gezinsbegeleiding of coaching.
  • voor gebruik bij het verwerven van schoolse vaardigheden.
  • voor inzet in vakoverstijgende vaardigheden als concentratietraining, braingym, ontwikkeling van de executieve functies, mathematisch denken, lateraal denken, koppeling van tijd en ruimte, klank en teken (zoals bij het aanvankelijk en voorbereidend rekenen, lezen en schrijven).
 • vertalen van de tools voor het creĆ«ren van speelse emotioneel-sociale pedagogische situaties.
 • stimuleren van zelfreflectie van kinderen door middel van tekenspel.
 • feedback geven aan ouders/ opdrachtgever(s) op basis van het gedrag van het kind tijdens tekenspel.
 • overdragen van toepasbare tekenspellen aan leerkrachten en ouders voor gebruik binnen school en gezin.