Checklist

Wil je weten of de opleiding Zinvol Tekenen met Kinderen iets voor jou is? Hieronder staan alle vaardigheden die je na de jaaropleiding kunt toepassen.

 • Je krijgt helder zicht op de brede vaardigheden die het kind door middel van elk tekenspel leert.
 • Je ontwikkelt vanuit doorleefde ervaring een theoretisch kader op zintuigontwikkeling, breinontwikkeling en de ontwikkeling naar een sociaal, democratisch mens. 
 • Je verkent en herkent de relatie tussen beweging en neurologische processen en kunt bewust tekenspel inzetten om cognitieve processen te stimuleren.
 • Je verwerft extra mogelijkheden tot communicatie en komt daardoor dichter bij het kind.
 • Je kunt met het juiste tekenspel helpen om blokkades te overwinnen.
 • Je kunt een analyse maken van het beeld dat het kind van zichzelf neerzet, zowel in beeld als beweging.
 • Je kunt aan de tekening zien waarin het kind hulp nodig heeft.
 • Je kunt pedagogische situaties creëren waarbinnen kinderen emotionele, talige, sociale, motorische of communicatieve vaardigheden kunnen oefenen.
 • Je maakt schoolse vaardigheden als schrijven, lezen en rekenen behapbaar door beweging en beeld toe te voegen. 
 • Door de directe feedback van het tekende kind krijg je dieper inzicht in de ontwikkeling van de emotionele, sociale en cognitieve intelligentie.
 • Je kunt de tekenspellen inpassen in elke ontwikkelingsfase die het kind doormaakt.
 • Na enige ervaring kun je zelf spellen ontwikkelen.

Specifiek van belang voor leerkrachten:

 • Je leert hoe tekenspel als didactisch middel toepasbaar is binnen de ontwikkelingsdoelen die het onderwijs beoogt.
 • Je leert hoe motorische activiteit kennis beter in het brein verankert.
 • Je ontdekt hoe je bewegingspatronen kunt inzetten om de de samenwerking tussen de hersencircuits te stimuleren.
 • Je ontdekt hoe je bewegingspatronen kunt inzetten ter verbetering van de concentratie.
 • Je leert werken met een theoretisch kader waarmee je snel beslissingen kunt nemen over de keuze van het tekenspel en het bijsturen tijdens het spel.

Relevant voor coaching, counseling en begeleiding:

 • Je kunt een gesprek begeleiden met behulp van tekenspel,
 • Je kunt een levensechte pedagogische situatie in een groep zoals een gezin creëren met behulp van coöperatief samenspel.
 • Je maakt via de rijkdom van de bewegingsimpulsen en de beeldentaal ontact met de dieperliggende drijfveren van een kind.
 • Je kunt zichtbaar maken (aan het kind en/of zijn/haar begeleiders) van wat er in diepere lagen in het kind leeft.
 • Je kunt vanuit het verkennen van polariteiten meebewegen en vanuit de kracht van het kind tegenwicht aanbieden.
 • Omdat je elk spel zowel praktisch als theoretisch hebt doorgrond kun je snel schakelen en op elk gewenst moment een van de spelvormen inzetten.

Zijn je antwoorden overwegend positief? Ga dan gauw naar het inschrijfformulier.

Voor 16 juni ingeschreven? Dan krijg je bonusvoordelen!