Vraag & Antwoord

Vragen over de cursusinhoud

Ga naar: https://www.villa-overvloed.nl/course/kennismaken-zinvol-tekenspel

Klik op 'Meld je gratis aan' en laat je naam en mailadres achter, dan krijg je automatisch online toegang tot de kennismakingscursus.

 

In grote lijnen is het verschil met Genezend Tekenen dat Zinvol Tekenspel niet gericht is op therapie, maar op de ontwikkeling van de sociale, emotionele en cognitieve intelligentie en de spellen zijn eenvoudig toepasbaar binnen school en coachingspraktijk. Voor tekentherapie heb je meer en andere informatie nodig.
Je zult dus zeker het een en ander herkennen maar de toepassing als tekenspel is anders. Ook zal veel nieuw voor je zijn, zoals didactische, neurologische en leerstof-gerichte implicaties.
Deze andere kijkrichting kan voor jou meerwaarde kunnen hebben. Om goed in te schatten of deze opleiding inderdaad een geschikte aanvulling op jouw kennis is mag je me altijd bellen: 0345 523 877.

Efficiënt is niet meteen effectief. Effectief is het als je de hele lijn van ontwikkeling kunt overzien en de plaats van het kind daarin kunt inschatten. Soms moet je steken ophalen, soms moet je een vooruitziende blik hebben.
En het is uiteraard belangrijk dat je je bevindingen met een kind met je collega's kunt delen zodat je als samen een duidelijke lijn kunt uitzetten om een kind verder te helpen. 

De meeste tekenspellen zijn leeftijdsloos, zoals braingym, mindfullness en mathematisch leren denken. Andere pas je aan de leeftijd aan. Zo zal een peuter-kleuterleidsters zingend een verhaal tevoorschijn toveren, terwijl je bij een puber niet denkt aan zingend tekenen. Maar neem een lied dat bij hen past (of gebruik buitenlandse talen) en je kunt hen hiermee geweldig van hun tekenangst afhelpen terwijl ze tegelijk hun talen oefenen...

Een ander voorbeeld is de beschermende tekeningen voor negen-jarigen. Ze gaan dan voor het eerst zelfstandig de wereld in en daar passen beschermende spellen goed bij. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee klaar is. Ook in de pubertijd is het thema bescherming en grenzen bewaken actueel.

Wat ik zeker interessant voor pubers vind is het programma voor het trainen van de executieve functies. Die zijn juist dan volop in ontwikkeling en elke fysieke en zichtbare training is welkom. Kinderen, ook pubers, leren met hun lijf, en ze hebben een zichtbare uitdaging nodig. Deze spellen maken leren zichtbaar.

Zo ook het programma voor het ontwikkelen van het mathematisch denken. Veel zwakke rekenaars hebben de reken-wetmatigheden onvoldoende in hun lichaam verankerd. Die maak je heel gelukkig met de rekenspellen, want ze krijgen eindelijk inzicht en overzicht. En niet onbelangrijk: dat hebben ze zelf gemaakt.

Voor jouw leeftijdsgroep is overigens ook veel specifieke aandacht, namelijk groei naar eigen identiteit en je eigen plaats leren innemen binnen de groepsdynamiek. En dan zal de kleuterleidster weer de vertaalslag moeten maken. Ook kleuters moeten immers zich in de groep handhaven en zichzelf mogen blijven.

Ik denk dat veel gedragsproblemen uit schoolstress voortkomen. Als je daar op een niet-schoolse wijze iets aan kan doen los je het probleem in de kern op. Ook kan je ouders en leerkrachten tips geven over hoe zij binnen het gezin of de school het kind kunnen helpen bij het leren op een manier die bij het kind past.

Met een kunstzinnige opleiding die is gericht op kinderen zou dat kunnen. Als je in staat bent om eventuele ontbrekende kennis bij te spijkeren kan dat. Om een inschatting te kunnen maken van je voorkennis en of je het tempo kunt bijhouden kan je contact met me opnemen. We bekijken dan samen of deze opleiding voor jou een geschikte keuze is.

Alleen via een intake-gesprek. Ik wil graag meer over je weten om in te kunnen schatten of je het tempo aankunt en de theorie goed kan volgen. Mail me voor een zoom-afspraak.

Nou en of! Beeld is zo krachtig! En een gebaar kan zo veelzeggend zijn. Alle kinderen verstaan dat.
Ik heb geweldige toepassingen van Zinvol Tekenspel gezien bij filosofielessen en het waarden-onderwijs. De meeste docenten zijn prima in staat vanuit elk spel de vertaalslag te maken naar hun eigen doelen en leeftijdsgroep. De GVO en HVO-docenten die een de cursus Zinvol Tekenen in het HVO/GVO of de jaaropleiding hebben gedaan zijn in elk geval enthousiast.

Kleuters worden dikwijls te snel in hun uitingsmogelijkheden geremd. Ze moeten nog voor ze de kans hebben gehad zelf op onderzoek uit te gaan al voldoen aan onze verwachtingen. Dat dit schade toebrengt aan het zo subtiele ontwikkelingsproces, zowel fysiek, neurologisch als emotioneel, wordt steeds meer erkend. Met Zinvol Tekenspel heb je een keur aan mogelijkheden om de sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden vanuit het punt waar ze zijn aan te spreken. Je legt niets op maar lokt uit tot onderzoek, wat telkens weer leidt tot nieuwe ontdekkingen en verwondering.
De iets oudere kleuter en jonge leerling geef je een brede variatie aan motorische ontwikkeling, taalverwerving en emotioneel-sociale ervaringen. Met tekenspel daag je het oudere kind uit de vaardigheden te gebruiken die het nodig heeft voor het voorbereidend rekenen en schrijven.

Dat klopt, dezelfde tekentechnieken zijn zeer geschikt voor andere doelgroepen. Er nemen dan ook geregeld mensen vanuit andere disciplines aan de cursus deel. Dat ik de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt neemt is geen bezwaar. Ze maken zelf de vertaalslag naar hun doelgroep, autistische volwassenen of (demente) bejaarden.

De processen die we met tekenspel activeren zijn algemeen menselijk. Ontspanning, structureren, jezelf en de ander tegenkomen, je verwonderen en blij worden van het resultaat is niet alleen voor kinderen belangrijk. Dus als je het ok vindt dat we richting kinderen kijken en jij intussen de vertaalslag naar je eigen doelgroep maakt kan je er net zoveel aan hebben als een leraar of coach. Je wordt ook zeker niet genegeerd, het is voor de andere cursisten juist heel boeiend om te horen hoe je er met mensen met een beperking mee werkt.

Vragen over inschrijven en betalen

Dat kan zeker. Soms is dat nodig voor het verdelen van het budget wat scholen per jaar beschikbaar hebben. Dan verdelen we het over twee boekjaren. Of als coach wil je graag beginnen met de opleiding maar zit je met onvoldoende contanten. Je kunt bij het aanmelden opgeven dat je een betalingsregeling wilt. Je krijgt dan een factuur met betalingsverplichting die je in twee of drie termijnen aflost.

Je inschrijving is bevestigd nadat de betaling binnen is. Je krijgt direct digitaal toegang tot alle teksten en video's van Magische Cirkels ter waarde van 297,- en kunt meteen al deelnemen aan de online verdiepingslessen. 

Ja, dat kan. Je krijgt een factuur voor het hele bedrag en mag de helft direct betalen en de rest uitstellen tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Overige vragen

Je rondt de opleiding af met een prestatie en krijgt een certificaat als bewijs van deelnamen.

De accreditatie is verleend door ABvC, de Algemene Bond voor Counselors.

Jazeker! De opleiding staat geregistreerd bij het CBRKO, het registratiebureau voor kortdurende beroepsopleidingen.

Nee, helemaal niet! Als je kunt krassen kun je meedoen.
Mijn favoriete bezigheid is om iedereen binnen 5 minuten de ervaring te geven dat hij of zij kan tekenen! De spelletjes zijn voor kinderen, en tekenen is een natuurlijke ‘taal’, die we allemaal spreken.
We zijn alleen op het verkeerde been gezet door ‘tekenlessen', waar het resultaat belangrijker is dan de ervaring.
Bij zinvol tekenen staat de communicatie voorop, en de kansen die het spelen en werken met beweging, vorm en kleur aan het zich ontwikkelende kind en zijn opvoeders biedt.

Er zijn geen aparte lessen met aandacht voor faalangst, self-esteem, etc. In elk tekenspel zijn deze facetten besloten. 
Het tekenspel zelf maakt dat het kind minder angst krijgt om te falen, en het veroorzaakt meer zelfinzicht en beter begrip voor elkaar. Ze leren systematisch denken, en ontwikkelen taakgerichtheid, zelfregulering, focus en concentratie.
Dit, en de inzet van de zintuigen, inclusief de bewegings-zintuigen, maken dat cognitieve processen zich beter kunnen ontwikkelen. 
 
Je krijgt als cursist een compleet beeld van de ontwikkeling van 3 tot 14 jaar, herkent stagnaties en ontdekt hoe je kinderen van alle leeftijden (ook volwassenen!) met tekenspel weer vlot trekt. 
Je maakt kennis met een keur aan spellen die je op allerlei manieren binnen elke ontwikkelingsfase kunt inzetten. Na een jaar ben je in staat losjes en speels tekenspellen op het juiste moment in te zetten, aangepast aan de situatie en de behoeften van het kind.
 
In elke activiteit ligt dus alle ontwikkeling besloten. Je hoeft het er niet eens zo op aan te leggen, wat aandacht vraagt dient zich doorgaans vanzelf aan. Je kunt in het tekenen niets verbergen, alles wordt zichtbaar.

Stuur me een maitje. Ik zal hem zo snel mogelijk beantwoorden.