Modules

De opleiding Zinvol Tekenen met Kinderen is zorgvuldig opgebouwd in drie modules. Wat leer je in de modules?

Module 1: hoe beïnvloedt tekenspel het kind?

Je leert in deze verkennende module de principes van de bewegings- en beeldtaal. Je ervaart aan den lijve het effect van kleur en vorm op de psyche en leert de beweging in de tekening te ‘lezen’. Je trekt conclusies en leert hoe je een kind met gebruikmaking van de eigen impulsen kunt helpen.
De focus ligt deze module op het verdiepen van je communicatie met kinderen, het kind spel aanreiken voor de concentratie en de balans vinden tussen inspanning en ontspanning en je krijgt spelvormen die je kunt toepassen bij stagnaties in de ontwikkeling.

Module 2: hoe kan tekenspel motiveren bij het leren?

Je leert in deze tweede reeks technieken waarmee je het leervermogen van kinderen verbetert en de interesse voor leren wekt. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen vakoverstijgende vaardigheden die nodig zijn om schoolse uitdagingen aan te gaan waarbij plezier en zin zien voorop staat. Niet alleen voor leerkrachten is deze module een must, ook coaches en therapeuten maken graag gebruik van de technieken die je leert. Veel gedragsproblemen vloeien immers voort uit frustratie dat het met leren niet wil lukken.

Module 3: hoe help je kinderen omgaan met frustraties?

Motorische activiteiten zijn nauw verweven met de emotionele en sociale intelligentie en die hebben weer invloed op cognitieve ontwikkeling.  Een kind dat leert om te gaan met gevoelens heeft ruimte voor het contact met anderen en staat open voor nieuwe ontdekkingen. We besteden veel aandacht aan onderlinge contacten en het omgaan met grenzen. Coöperatief spel is bij uitstek geschikt om zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Je leert hoe je door middel van tekenspel het kind helpt bij het verwerken van pijnlijke emoties. Je communicatieve vaardigheden worden verfijnd en je leert een techniek waarmee je kinderen op meerdere niveaus’s kunt bereiken.

Tiende dag: samenvattende afsluiting

Verdiepende oefeningen, presentaties, try-outs en een feestelijke afsluiting.

Cursusdata

Inschrijven