Wat is tekenspel?

Zinvol Tekenen is vol betekenis, elk spel leidt tot verhalen, elk spel daagt uit tot groei. Nogal wiedes dat kinderen er zin in hebben! En jij, als coach, therapeut of leerkracht ziet er al na één keer de zin van in…

Met de ruim honderd tekenspellen waarmee je in de opleiding Zinvol Tekenen met Kinderen kennis maakt leer je kinderen beter begrijpen, maak je op dieper niveau contact en weet  je nauwkeurig wat je kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Vanuit gebaar, beweging, vorm en beeld geef je een krachtige impuls aan de innerlijke drang tot groei die in elk kind sluimert.

Tekenspel is een totaalervaring: fysiek, emotioneel, sociaal èn cognitief
Stoeien en experimenteren met potlood op papier is altijd verrassend. Iedereen kan het. Je speelt met gebaar, stem en beeld. Dit zijn de talen die kinderen op lichaamsniveau begrijpen. Tekenspel maakt ontwikkeling tastbaar en zichtbaar.

Tekenspel is verrassend, biedt structuur en geeft kinderen een stem:

 • een kind drukt in beweging, gebaar, kleur en vorm uit wie het is
 • het maakt contact met wat het weet en wat het voelt
 • het leert zichzelf beter kennen
 • het krijgt meer begrip voor de ander
 • het leert spelenderwijs focussen, ontspannen, stevige stappen zetten, zijn plaats innemen en de ruimte veroveren
 • schoolse leerstof wordt zichtbaar en een doorleefde ervaring

Voor leraren, coaches en therapeuten die Zinvol Tekenen in hun werk toepassen is Zinvol Tekenspel een onmisbaar instrument geworden.

 • Elk spel geeft een schat aan informatie: aan het kind, aan de opvoeder en aan jou als spelbegeleider
 • Elk spel is opmaat en uitgangspunt voor een volgend spel
 • Je leert te zoeken naar stagnaties en weet hoe je die spelenderwijs samen met het kind opruimt

Met Zinvol Tekenspel werk je aan:

 • een growth mindset;
 • mindfullness;
 • omgaan met emoties;
 • contact maken met jezelf;
 • begrip voor elkaar;
 • bevorder je de integratie van alle functies;
 • stimuleer je de motorische, sociale, emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden,
 • oefen je de executieve functies;
 • doe je aan zichtbare braingym;
 • komt boven wat nu van belang is.

Kijk hier of de jaaropleiding Zinvol Tekenen met Kinderen jou die extra impuls geeft om nog meer van je werk en je kinderen te gaan houden.

Accreditatie, validatie en erkende beroepsopleiding

We zijn aangemeld bij het CBRKO als kortdurende beroepsopleiding

Geaccrediteerd met 60 PE door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling

Gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 100 registeruren

BEDRIJVEN EN SCHOLEN WAARMEE IK WERKTE:

BS Griffioen KindOpWeg kindercoaching Kindgewijs kindercoaching Praktijk Palet VOF Klank en Kleur kindercoaching Universitair Medisch Centrum Maastricht Kindercoachpraktijk Kind ZijnFlexSHcoach BS ’t Palet SBO De Vlinderboom BS Paulusschool Kindercentrum De Buitenhoeve ETNA Kindercoaching Prikkelpracht kindercoaching Hogeschool Utrecht/Pedagogiek ROC Midden-Nederland/Pedagogiek Siegersmazorg Jeugdtherapie Remedial Teaching Laurentiusstichting Transition School Auroville Stichting Jeugdformaat HVO Primair humanistisch vormingsonderwijs University of Aruba Instituto Pedagogico Arubano (IPA) BS De Kleine Kapitein De Dwaas kindercoaching Eigen Wijze kindercoaching St. Franciscusschool HCO Haags Centrum voor Onderwijsadvies Jeugdhulp Friesland SBO De Oostvogel De Kindercoach BS ’t Schrijverke Het Hart van Delfland emotietherapie Atelier van de Verbeelding Dr de Visserschool LOVK onderwijs varende kinderen St. Nicolaasschool SKOVF schoolbestuur ROC MN opleiding onderwijsassistenten Krachtfontein kinderpraktijk Arch of life kinderpraktijk Pameijer InBeeld kindercoaching SBO De Burcht BS Lucas van Leyden Wereldkidz Op Dreef Evenwichtskunsten Kindercoaching Heiloo ROC de Leijgraaf/pedagogiek Cerbo Training en Coaching Goudappel Coffeng BV Vrijeschool  Utrecht Kinderpraktijk Mozaiek In Beeldkindercoaching Kindertherapie Amsterdam Kinderyoga Utrecht MPI De Mast SBO Scala Scholen Rozenschijn Creatief Atelier Logacom BV Ludens Kinderopvang Triangel Kinderopvang OBS Graswinkel OBS Roald Dahl  Butterflies straatkinderen Delhi Kinderopvang ’t Hofje Joedy Foundation (Kenia) ABC… doe je mee?!