Onze erkende zinvol tekendocenten

Voor workshops en cursussen bij jou in de buurt kun je contact opnemen met een van onze erkende Zinvol Tekendocenten.
Onze docenten werken met dezelfde intentie en materialen, ieder vanuit hun eigen expertise.

Lara Schout 

Lara werkt met verhalen en vanuit jouw eigen verhaal aan zingeving.
Zingeving is het zoeken naar de waarde, betekenis en de bedoeling van… Vul maar in.
In haar werk als begeleider van vakleerkrachten in het Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs biedt ze haar collega’s tools om met kinderen de betekenis en de kracht van verhalen te ontdekken.
Ook in haar kindercoachpraktijk zet ze Zinvol Tekenen in om kinderen hun eigen verhaal en wijsheid te laten ontdekken. Spelend ontdekken welk verhaal zichtbaar gedrag in zich draagt. Zinvol Tekenspel geeft inzichten in beeld en kleur op het geduldige tekenpapier.
Website

Sabine Zegveld 

In haar werk als docent op het voortgezet speciaal onderwijs gebruikt Sabine zinvoltekenspellen bij het aanleren van nieuwe leerstof en het creëren van rustmomenten. Daarnaast biedt zij door middel van o.a. workshops en cursussen over zinvoltekenspel handvatten aan docenten en ouders om op een creatieve en opbouwende manier in contact te treden met kinderen. Ze geeft haar workshops en cursussen op locatie op maat.
Mailadres

Nicole Verkerk
Is Kindertherapeut en wil je graag leren om beeldentaal te beantwoorden met beeldentaal. Kijken naar wat je ziet in een tekening en hierop aansluiten met Zinvol tekenspel. Ze ontwikkelt (met Isabel van Duijne als illustrator) coachingskaarten en praktische boekjes voor gebruik in de coachingspraktijk.
Website

Isabel van Duijne
Is kinderboekenschrijfster en illustrator. Zij heeft haar eigen angst voor het witte papier overwonnen door middel van tekenspel. Zij geeft tekenspel-lessen in het basisonderwijs in onderbouw, middenbouw en bovenbouw waar tekenspel een vaste plek heeft en geïntegreerd is in het lesprogramma van de school.
‘Juf, het is niet perfect maar ik ben wél tevreden’.  
Daarnaast geeft Isabel inspiratieworkshops en trainingen Zinvol Tekenen aan (hvo)docenten/pedagogisch medewerkers en andere professionals die tekenspel willen inzetten in hun werk met kinderen.
Website

Maartje Coolen
doet psychobegeleiding van ouders en kinderen en geeft trainingen aan beroepsopvoeders. Ze focust op dieperliggende communicatie. Naast het tekenspel gebruikt ze graag systeemopstellingen en inzichten uit Present Child. Ze is ondersteunend leerkracht op scholen waar extra hulp psychologische nodig is en heeft een eigen praktijk in Weert waar ze ouders en kinderen begeleidt. Ze geeft in Weert cursussen, de opleiding in Zinvol Tekenen. Daarnaast leidt ze Zinvol Tekendocenten op.
In Vlaanderen geeft ze Zinvol Tekenworkshops, cursussen en de jaaropleiding via TeachMore.
Website

Katrien Meerts
Als mentor van beginnende leerkrachten deelt ze graag tips uit het zinvol tekenen met hen. Daarnaast heeft ze een kindercoachpraktijk.
Website

Lieve Huyghe is leerondersteuner in het basisonderwijs, werkt daar vooral met kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden en met ASS. Ze helpt deze kinderen samenspelen, samenwerken, gevoelens te uiten via o.a. tekenspellen.
In haar leersteuncentrum in Vlaanderen geeft ze vormingen Zinvol Tekenen aan haar collega’s. Daarnaast werkt ze als zelfstandig kindercoach waar ze ook dankbaar gebruik maakt van de tekenspellen om kinderen terug in hun kracht te zetten.Ze geeft ook vormingen Zinvol Tekenen aan leerkrachten, zoco’s, leerondersteuners, therapeuten, opvoeders via VonkenVisie. Haar focus ligt vooral op het sociaal-emotionele vlak, samenspel, samenwerken… en alles wat daarmee samenhangt.
Website