Wat is zinvol tekenspel?

Zinvol Tekenen is vol betekenis
Beweging zet aan tot leren, beelden roepen verhalen op, spel daagt uit tot groei.
Nogal wiedes dat kinderen er zin in hebben! En jij, als coach, therapeut of leerkracht ziet er al na één keer de zin van in… Zo komt een kind tot plezier in leren, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, verdwijnt de ongelijkheid in je klas en komt er gelijkwaardigheid in je coachingsgesprek. 

Tekenspel is een totaalervaring: fysiek, emotioneel, sociaal èn cognitief
Elke keer dat ze iets tekenen zien ze weer iets anders ontstaan! Wat een verassing! Het blijft leuk…. Stoeien en experimenteren, verrast worden en je steeds vrijer leren uiten. Je speelt met gebaar, stem en beeld. Dit zijn de talen die kinderen op lichaamsniveau begrijpen. Tekenspel maakt ontwikkeling tastbaar en zichtbaar.

Met tekenspel op school win je tijd voor belangrijker zaken
Eindelijk tijd over om met muziek bezig te zijn, met het doorgaan van het leuke project of met het uithalen van een grapje in de klas. Doordat je tekenspel in al je vakken integreert hou je tijd over. De beelden die de kinderen laten zien geven je dieper inzicht in het kind. Ze geven je verrassend heldere informatie over de dynamiek in de klas of het gezin die je dan niet moeizaam boven water hoeft te halen.

Tekenspel biedt structuur en geeft kinderen een stem
Stiekem weten we het allemaal, studies hebben het al lang laten zien. Tekenspel biedt structuur en geeft kinderen een stem.

  • een kind drukt in beweging, gebaar, kleur en vorm uit wie het is
  • het maakt contact met wat het weet en wat het voelt
  • het leert zichzelf beter kennen
  • het krijgt meer begrip voor de ander
  • het leert spelenderwijs focussen, ontspannen, stevige stappen zetten, zijn plaats innemen en de ruimte veroveren
  • schoolse leerstof wordt zichtbaar en een doorleefde ervaring 

Voor leraren, coaches en therapeuten
die Zinvol Tekenen in hun werk toepassen is Zinvol Tekenspel een onmisbaar instrument geworden.
Maar ook voor leraren die tekenen eigenlijk een crime vinden en er weinig tijd aan besteden is Zinvol tekenen zeer geschikt.

Met weinig voorbereidingen (en je hoeft zelf niet mee te tekenen):

  • verzamel je een ongekende schat aan informatie: over het kind, de opvoeder en over jezelf
  • helen kinderen zich tijdens het spelen
  • zie je stagnaties en los je die spelenderwijs op
  • dus: lekker in je vel met tekenspel!

Gun jij jezelf een nieuwe impuls?
Verbreed je vakkennis met diepgaande kennis over de kracht van spel en beeld.
Voorkom met kleine interventies grote problemen.
Geef kinderen veerkracht door leren en sociaal-emotionele vorming integraal aan te bieden.

Klik hier voor alle informatie over de jaaropleiding Zinvol Tekenen met Kinderen.