In de praktijk

“Als begeleider heb je aan Zinvol Tekenspel een rijk instrument, het is onmisbare aanvulling op je expertise”
Kindercoach

De rijkdom van de beeldentaal uit Zinvol Tekenen geeft je nieuwe inzichten in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, kunt kinderen die zijn vastgelopen via tekenspel helpen zich uit de impasse te bevrijden en je biedt hen kansen om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen. 

“Ik dacht dat ik de teken- en taalspellen niet nodig zou hebben. Niets is minder waar! Veel gedrag vloeit voort uit frustratie. Met de tools die ik nu heb om op niet-schoolse wijze ook aan deze ontwikkelingsgebieden te werken kan ik beter aansluiten bij wat het kind daadwerkelijk nodig heeft.”
Alberthe, Kindertherapeut
 

Tekenen ligt dicht bij de taal van kinderen. Vanuit gebaar en beweging verovert het kind de ruimte en neemt daarin naar eigen inzicht zijn plaats in. Via beweging en beeld kom je als vanzelf in contact met de diepere drijfveren van het kind.

Kleur en vorm spiegelen de binnenwereld: ze zeggen je waar het op staat. Beeld en beweging zetten het kind in gang, geven het richting. Met tekenspellen uit Zinvol Tekenen traint het kind zijn brein, oefent het sociale vaardigheden en leert het omgaan met emoties. 

Zinvol Tekenen heeft een diepgaande werking op de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het zijn verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische of coachingspraktijk, bij gezins- en kindercoaching en als vast onderdeel in de kinderyogales.

Een tekening laat zoveel meer zien dan ik een ouder met woorden kan uitleggen. Tekenspel van Zinvol Tekenen is echt een verrijking.”
Frits, Gezinsbegeleider
 
Er zijn zowel individuele als groepsspellen. Ze zijn dan ook heel geschikt om ze samen met de ouders te laten spelen. Het legt problemen bloot. Zinvol Tekenen is bij problemen binnen het gezin vaak precies in de roos: het raakt het kind, én de ouder.
 
Geef je praktijk kleur en beweging

Wil je meer weten en zelf het zelf eens ervaren? Kom naar een van de inspiratieworkshops 

De jaaropleiding start in oktober. Zinvol Tekenen met Kinderen is een erkende beroepsopleiding.

Lees reacties van oud-cursisten