EduCreation, kinderen in verbinding

Hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld

Handboek voor scholen, remedial teachers en kinderopvangorganisaties die in samenwerking met basisscholen werken aan de brede ontwikkeling van het kind. Digitale vorm beschikbaar.

Auteurs: Jacqueline van Ommeren en Marijke Sluijter

Leidraad voor leer-kracht

Educreation is een leidraad voor leraren en rt-ers die vertrouwen op de leer-kracht van kinderen. Met de werkvormen uit Educreation leren kinderen van en aan elkaar. 

Met de integrale, holistische ‘whole learning’ processen van Educreation ontwikkel je een levendige leeromgeving. Met de systematische opzet van de ontwikkeling van de basisvaardigheden zet je kinderen in hun kracht, versterk je hun zelfvertrouwen, doe je een beroep op samenwerking, stimuleer je het delen van kennis en leg je de basis voor een leven lang plezier in leren.

Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces

Niet de methode is leidend, maar de ontwikkeling van de kinderen. Met de spellen en oefeningen uit Educreation  stimuleer je de functieontwikkeling en begeleid je kinderen zo dat zij zich de basisvaardigheden spelenderwijs eigen maken. Dankzij de overzichtelijk volgorde krijg je goed zicht op de ontwikkeling die kinderen doormaken tijdens het verwerven van de vaardigheden spreken, rekenen, schrijven en lezen. In Educreation grijpen psychologie en didactiek als twee samenwerkende krachten in elkaar.

Onafhankelijk van methodes

De inzichten uit Educreation worden nog steeds toegepast, o.a. in Nederland, Suriname, Aruba, Siberië en India. In Nederland was de toepassing tot nu slechts op kleine schaal mogelijk vanwege de overheersende cultuur van vaste methodes en strakke planning. Gelukkig wordt de roep om leraren met inzicht in leerprocessen die in staat zijn onafhankelijk van methodes te werken luider.

Inhoud handboek Educreation

Deel 1
Je leert hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt in relatie tot geluid (durven, mogen) geven (per sona). De invloed daarvan op het leren spreken is van groot belang voor het leren denken. De kracht van ons denken is weer van belang voor het vormen van onze samenleving. Met een vlammend betoog van Jacqueline van Ommeren tegen het eenzijdig talige aanbod in het reguliere onderwijs.

Deel 2
Hoe ondersteun je het vermogen tot ordening?
Mathematisch denken is orde kunnen aanbrengen binnen hoeveelheden en het handig hanteren daarvan.  Tientallen spelletjes voor kleuters en jonge schoolkinderen ter voorbereiding op het leren rekenen, schrijven en lezen.

Deel 3
Rekenen is communiceren over aantallen.
Hoe komt een kind tot natuurlijke mathematische denkschema’s waardoor een natuurlijk gevoel voor rekenen ontwikkelt? Leer kinderen zo rekenen dat ze rekenstructuren doorzien en de relatie naar de wereld om hen heen blijven zien.

Deel 4
Schrijven is in beweging komen.
De manier waarop je leert schrijven en lezen heeft niet alleen invloed op de vorming van de persoonlijkheid maar ook op de sociale structuur van de samenleving.
Leer kinderen schrijven en lezen vanuit de eigen beleving, in beweging en  interactie met elkaar. Je eigen tekst is tenslotte het belangrijkst wat je te delen hebt.

Voor kinderen vanaf 8 t/m 12 jaar

Voor leraren en rt-ers die werken met kinderen in groep 5 t/m 8.
Toepasbaar als extra leerstof of als groepswerk, ook als er nog methodes gebruikt worden.

Meteen bestellen

Bestel het digitale handboek nu en ga meteen aan de slag: je kunt het boek direct downloaden nadat je betaling is ontvangen.