EduCreation, leren in verbinding

EduCreation, Leidraad voor scholen en kinderopvangorganisaties die werken aan de brede ontwikkeling van het kind. Auteurs: Jacqueline van Ommeren en Marijke Sluijter

Leer-kracht van binnenuit

Met EduCreation ontwikkel je een levendige leeromgeving waarin kinderen van en met elkaar leren. Je versterkt hun zelfvertrouwen, doet een beroep op samenwerking, stimuleert het delen van kennis en legt daarmee de basis voor een leven lang plezier in leren. Zo worden kinderen minder afhankelijk van leerkrachten en methodes en blijven ze vanuit eigen kracht leren, zoals ze als baby en peuter gewend waren.

Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces

Met de spellen en oefeningen uit EduCreation  stimuleer je de functieontwikkeling en gaat het kind zichzelf op alle gebieden ontwikkelen. Het wacht niet op de volgende opdracht maar volgt de innerlijke drang om in beweging te komen en te groeien.  

Deel 1
De persoonlijkheid ontwikkelt zich in relatie tot de mogelijkheid om je stem te laten horen, gehoord te worden en antwoord te krijgen. Het gaat erom dat je er mag zijn, je plaats mag innemen. Dan ben je gemotiveerd om contact te maken en steeds beter te leren spreken. In het spreken en luisteren ontwikkelt zich taal. Een rijke taalontwikkeling is belangrijk voor het leren denken. Vanuit ons denken vormen we ons leven en dus onze samenleving. 

Deel 2
Hoe ondersteun je het vermogen tot ordening? Mathematisch denken is orde kunnen aanbrengen binnen hoeveelheden en het handig hanteren daarvan. Niet bang zijn voor chaos maar erin duiken en patronen ontdekken.

Deel 3
Hoe komt een kind tot een natuurlijk gevoel voor rekenen?  Hoe leert het ontspannen omgaan met mathematische denkschema’s? In dit deel leer je hoe kinderen zo de rekenkunst verwerven dat ze rekenstructuren doorzien en in de wereld om hen heen herkennen. Zo leren ze spelenderwijs communiceren over hoeveelheden.

Deel 4
Schrijven is in beweging komen en jezelf laten zien, lezen is je begeven in de wereld van de ander.
De manier waarop je leert schrijven en lezen heeft niet alleen invloed op de vorming van de persoonlijkheid maar ook op de sociale structuur van de samenleving.
Leer kinderen schrijven en lezen vanuit de eigen beleving, in beweging en  interactie met elkaar. Je eigen tekst is tenslotte het belangrijkst wat je te delen hebt. En hoe fijn is het dat je jezelf kunt laten zien en dat er naar je geluisterd wordt?

Voor basisscholen en RT-ers
EduCreation is bruikbaar van groep 1 tot 4 van het basisonderwijs. RT-ers kunnen de leidraad gebruiken voor het aanwakkeren van onvoldoende ontwikkelde vaardigheden.

Meteen bestellen

Bestel het digitale handboek nu en ga meteen aan de slag: je kunt het boek direct downloaden nadat je betaling is ontvangen.