Welkom!

Wat is ‘Zinvol Tekenen’?

Denk jij bij het woord ‘tekenen’ aan tekenles ? ’Mooi’ tekenen, met alle frustraties van dien? Dan wil ik je vragen die tekenlessen te vergeten.

Zinvol Tekenen met Kinderen is ontstaan uit de psycho- en senso-motoriek, (kleuter)ritmiek, genezend tekenen en het deugdenproject. Het zijn eenvoudig toepasbare werkvormen die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische praktijk, bij gezins- en kindercoaching en als onderdeel van de kinderyoga.

Zinvol Tekenen met Kinderen gaat om beweging. Je gebruikt beweging, kleur en vorm om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen. Via beweging en beeld kom je in contact met de diepere drijfveren van het kind.

De rijkdom van de beeldentaal geeft inzicht in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, helpt een kind dat is vastgelopen zich te bevrijden, stimuleert kinderen hun gevoelens uit te drukken en geeft kinderen een vreugdevolle bezigheid om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen.

Als kinderen je beroep zijn ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om hen verder te helpen, naar werkvormen die bij kinderen aanslaan en eenvoudig toe te passen zijn. Soms heb je gewoon iets voor jezelf nodig: iets anders , iets waardoor je zelf ook weer geboeid raakt.

In de cursus Zinvol Tekenen met Kinderen leer je tal van tekentechnieken, spellen en concentratie en ontspanningsoefeningen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Zinvol Tekenen verrijkt je contact met kinderen en steunt de  sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.

En tekenlessen? Die krijgen er een dimensie bij!