Welkom!

Als kinderen je beroep zijn ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om hen verder te helpen. Je bent altijd blij met werkvormen die bij kinderen aanslaan en eenvoudig binnen je werk toepasbaar zijn. En soms heb je gewoon iets voor jezelf nodig: iets nieuws, iets verfrissends, iets waardoor je zelf ook weer geboeid raakt.

Zinvol Tekenen met Kinderen biedt studie- en trainingsdagen en een intensieve interactieve opleiding op HBO-niveau waarmee professionals de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen (3-14) vanuit een holistische, integrale benadering ondersteunen,

Zinvol Tekenen met Kinderen bestaat uit tientallen Taal&Teken® tekenspelletjes die het kind verleiden om in actie te komen. Het zijn verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische of coachingspraktijk, bij gezins- en kindercoaching en als vast onderdeel in de kinderyogales. Je gebruikt beweging, kleur en vorm om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen. Via beweging en beeld kom je in contact met de diepere drijfveren van het kind.

De rijkdom van de beeldentaal uit Zinvol Tekenen geeft je nieuwe inzichten in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, kan kinderen die zijn vastgelopen helpen zich uit de impasse te bevrijden en biedt hen kansen  om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen.