Welkom!

Zinvol Tekenen met Kinderen biedt studie- en trainingsdagen en een intensieve interactieve opleiding op HBO-niveau waarmee professionals de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen (3-14) vanuit een holistische, integrale benadering ondersteunen, Ze gebruiken daarbij de tekenspellen uit Taal&Teken®.

De deelnemer kan na afloop vanuit inzicht in complexe leer- en communicatieprocessen de Taal&Teken® spellen inzetten ter ondersteuning van ontwikkelingsfases; bij stagnatie of lastig gedrag door trauma en verlies; als breintraining; als voorwaardenscheppende activiteit voor en tijdens het zich eigen maken van de schoolse vaardigheden; ter verwerving van vakoverstijgende vaardigheden als systematisch werken, planning, mathematisch denken, lateraal denken, koppeling van tijd en ruimte en van klank en teken; dankzij de totaalervaring van het spel verwerven de kinderen inzicht en overzicht.

De Taal&Teken® spelvormen zijn dankzij de eenvoud ervan toepasbaar in het gezin, de kinderopvang, op school, bij coaching en therapie en in de jeugd- en gezinsbegeleiding.

Zinvol Tekenen met Kinderen bestaat uit tientallen Taal&Teken® tekenspelletjes die het kind verleiden om in actie te komen. Het zijn verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische praktijk, bij gezins- en kindercoaching en als vast onderdeel in de kinderyogales. Je gebruikt beweging, kleur en vorm om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen. Via beweging en beeld kom je in contact met de diepere drijfveren van het kind.

De rijkdom van de beeldentaal geeft inzicht in wat het kind beweegt. Daar samen te tekenen legt het kind op dieper niveau contact met zichzelf, help je een kind dat is vastgelopen zich te bevrijden, stimuleer je kinderen hun gevoelens uit te drukken en geef je kinderen een vreugdevolle bezigheid om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen.

Als kinderen je beroep zijn ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om hen verder te helpen, naar werkvormen die bij kinderen aanslaan en eenvoudig toe te passen zijn. Soms heb je gewoon iets voor jezelf nodig: iets anders , iets waardoor je zelf ook weer geboeid raakt.

Zinvol Tekenen met Kinderen is ontstaan uit mijn ervaring als leerkracht en mede-ontwikkelaar van Educreation®, en uit de inpriratie die op opdeed bij de psycho- motorische opleiding van Le Bon Depart, kleuterritmiek en kinderdans, de opleiding Genezend Tekenen en het Deugdenproject. Als hoofdredacteur van Educare kwam ik in contact met vernieuwende denkers uit de hele wereld, zoals Ronald Davis, Luc Stevens, Jean Houston vele anderen, en mocht ik werken met de mensen hier in het veld, die tegen de draad in bleven werken aan een holistische visie op opgroeien en ontwikkelen. Hun inzichten zijn verwerkt in wat ik jou kan geven in mijn lessen.

De spellen uit Taal&Teken® verrijken je contact met kinderen binnen de kindertherapeutische praktijk, de kindercoaching, bij kinderyoga, binnen scholen en kinderdagverblijven. De spellen zijn hetzelfde, diepgang en intensiteit kun je aanpassen aan de behoefte en de omstandigheden.

En je tekenlessen? Die krijgen er een dimensie bij!