Welkom!

Denk jij bij het woord ‘tekenen’ aan tekenles ? ’Mooi’ tekenen? Dan wil ik je vragen die tekenlessen te vergeten. Beeld en beweging, maar vooral samen delen en gezelligheid bieden een kader en geven houvast aan kinderen die nog tastend hun taal en hun persoonlijkheid aan het opbouwen zijn.

Zinvol Tekenen met Kinderen bestaat uit tientallen tekenspelletjes die het kind verleiden om in actie te komen. Het zijn verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische praktijk, bij gezins- en kindercoaching en als vast onderdeel in de kinderyogales.

Wat ik in allerlei toonaarden van mijn cursisten terugkrijg is “Deze opleiding is een enorme verrijking voor mijn professionele handelen.” Maar kijk zelf, bij de reacties kun je lezen wat cursisten zelf over Zinvol Tekenen zeggen.

Zinvol Tekenen met Kinderen gaat om beweging. Je gebruikt beweging, kleur en vorm om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen. Via beweging en beeld kom je in contact met de diepere drijfveren van het kind.

De rijkdom van de beeldentaal geeft inzicht in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, helpt een kind dat is vastgelopen zich te bevrijden, stimuleert kinderen hun gevoelens uit te drukken en geeft kinderen een vreugdevolle bezigheid om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen.

Als kinderen je beroep zijn ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om hen verder te helpen, naar werkvormen die bij kinderen aanslaan en eenvoudig toe te passen zijn. Soms heb je gewoon iets voor jezelf nodig: iets anders , iets waardoor je zelf ook weer geboeid raakt.

In de cursus Zinvol Tekenen met Kinderen leer je tal van tekentechnieken, spellen en concentratie en ontspanningsoefeningen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zinvol Tekenen met Kinderen is ontstaan uit mijn eigen ervaring, de psycho- en senso-motoriek, (kleuter)ritmiek, genezend tekenen en het deugdenproject.

Zinvol Tekenen verrijkt je contact met kinderen en steunt de  sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Zinvol tekenen past binnen de kindertherapeutische praktijk, de kindercoaching, bij kinderyoga net zo goed als binnen scholen en kinderdagverblijven. De spellen zijn hetzelfde, de diepgang en intensiteit kun je aanpassen aan de behoefte en de omstandigheden.

En je tekenlessen? Die krijgen er een dimensie bij!