Wat is zinvol tekenen?

Zinvol Tekenen met Kinderen bestaat uit een honderdtal aantrekkelijke Taal&Teken® spellen die het kind verleiden om in actie te komen. Je gebruikt beweging, kleur en vorm om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen. De tekenspellen zijn eenvoudig uitvoerbaar. De workshops, studiedagen en opleidingen worden  door gecertificeerde docenten gegeven. Met de de instructiekaarten die je bij elke studiedag of opleiding krijgt weet je altijd hoe een spel verloopt waardoor je je aandacht volop bij het ontwikkelingsproces van de kinderen kunt houden.

Zinvol Tekenen helpt je als leerkracht, kindercoach of pedagoog om op een dieper niveau contact te maken met kinderen. Met de spellen ondersteun je de ontwikkeling, kun je een vastgelopen kind helpen om verder te gaan of een andere weg in te slaan. Als groepsspel helpen ze je bij de vorming van een hechte groep en het leren omgaan met elkaar.

Zinvol Tekenen heeft een diepgaand werkingsgebied in de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het zijn verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, de kindertherapeutische of coachingspraktijk, bij gezins- en kindercoaching en als vast onderdeel in de kinderyogales.

Bij de vorming van het kind zijn de tekenspellen uit Zinvol Tekenen een onmisbare hulp. Tekenen ligt dicht bij de taal van kinderen: vanuit gebaar en beweging verovert het kind de ruimte en vult dat naar eigen inzicht in. Kleur en vorm spiegelen de binnenwereld, ze zeggen je waar het op staat. Beeld en beweging zetten het kind in gang, geven het richting. Met de tekenspellen uit Zinvol Tekenen traint het kind zijn brein, oefent het sociale vaardigheden en leert het omgaan met emoties. Via beweging en beeld kom je als vanzelf in contact met de diepere drijfveren van het kind.

Binnen de basisschool zijn de tekenspellen een welkome aanvulling op de dikwijls te schools aangeboden leerstof. Leren rekenen vanuit een tekening, creatief schrijven of stellen, taalspelletjes om de regels te oefenen of ontdekken dat je wel goed kan tekenen, supersnel de speelplaats versieren in een coöperatief spel, leren plannen en organiseren door het zelf maken van mandala’s of de tafel leren op de stoep, elk kind wordt er blij van! (en het maakt het leven van juf of meester een stuk vrolijker!)

Er zijn zowel individuele als groepsspellen. Ze zijn dan ook heel geschikt om ze samen met de ouders te laten spelen. Zinvol Tekenen is bij problemen binnen het gezin vaak precies in de roos: het raakt het kind, én de ouder. Als begeleider heb je aan Zinvol Tekenen een rijk instrument, dat een onmisbare aanvulling is op je expertise.

De rijkdom van de beeldentaal uit Zinvol Tekenen geeft je nieuwe inzichten in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, kan kinderen die zijn vastgelopen helpen zich uit de impasse te bevrijden en biedt hen kansen  om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen.

Als kinderen je beroep zijn ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om hen verder te helpen. Je bent altijd blij met werkvormen die bij kinderen aanslaan en eenvoudig binnen je werk toepasbaar zijn. En soms heb je gewoon iets voor jezelf nodig: iets nieuws, iets verfrissends, iets waardoor je zelf ook weer geboeid raakt.

Er is een jaaropleiding op HBO-niveau waarmee professionals de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen (3-14 jaar) vanuit een holistische, integrale benadering ondersteunen.

Meld je nu aan voor een van de groepen die in september start in Culemborg.
Er is een groep op dinsdag en een op zaterdag.

 Zinvol Tekenen met Kinderen biedt tevens studie- en trainingsdagen vanuit een thema. Ze worden via de mailinglist van de tekentips aangekondigd.

Ook in-company. Vraag naar de mogelijkheden.